ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων επέστρεψε στο 1984

Στα επίπεδα ακόμα και προ του 1984 έχει οδηγηθεί η αγοραστική δύναμη ελλήνων εργαζομένων. Αυτό συμπεραίνει έκθεση του ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με την έρευνα μετά από μείωση 7,9% κατά το 2010, οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω μέχρι το τέλος του 2011 κατά 3,5%.
Αυτό σημαίνει ότι μέσος μισθωτός έχει αγοραστική δύναμη όση και το 2003. Πρακτικά σε δυο χρόνια χάθηκαν τα οφέλη που είχαν οι εργαζόμενοι την δεκαετία που προηγήθηκε του 2009.
Οσο για όσους έχουν την ατυχία να αμείβονται με τον κατώτερο μισθό: η αγοραστική ............
τους δύναμη έχει υποχωρήσει σε προ του 1984 επίπεδα…
Τα στοιχεία προέρχονται από την Eurostat και αφορούν τους μηνιαίους μικτούς μισθούς (δηλαδή τους μισθούς πριν την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι). Λαμβάνει μάλιστα υπόψη τις περιπτώσεις, όπου ο μηνιαίος μισθός καταβάλλεται πάνω από 12 φορές ετησίως -όπως αυτό συμβαίνει στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα όπου ο μισθός καταβάλλεται 14 φορές ετησίως και έχουν διορθωθεί τα στοιχεία ώστε να ληφθούν υπόψη αυτές οι πληρωμές.
Από την σύγκριση προκύπτει ότι οι αποκλίσεις είναι ήδη μεγάλες στην ΕΕ-15, ανάμεσα στις νότιες χώρες μέλη (Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία) και στις υπόλοιπες χώρες παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια είναι ακόμη μεγαλύτερη η απόσταση που χωρίζει τους κατώτατους μισθούς των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με εξαίρεση την Μάλτα και την Σλοβενία – από τους αντίστοιχους τόσο των χωρών μελών του ευρωπαϊκού νότου όσο κυρίως των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναδημοσίευση από ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE (19/9/11)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου