ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Εξοδος από το ευρώ;

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ RMF
Λ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ, K. ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ, A. KALTENBRUNNER, D. LINDO, J. MEADWAY, J. MICHEL. J.P. PAINCEIRA, E. PIRES, J. POWELL, A. STENFORS, N. TELES

Η νέα συλλογική μελέτη του δικτύου RMF – Research on Money and Finance, στην οποία έχουν συμβάλει 11 ερευνητές (Λ. Βατικιώτης, Κ. Λαπαβίτσας, Α. Kaltenbrunner, D. Lindo, J. Meadway, J. Michel, J.P. Painceira, E. Pires, J. Powell, A. Stenfors, N. Teles).

Στα έξι κεφάλαια της μελέτης, τεκμηριώνεται, καταρχήν, η φύση και η αρχιτεκτονική του ευρώ ως ενός παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος το οποίο ενδυναμώνει την ηγεμονική θέση του πυρήνα της Ευρωζώνης, και ειδικά της Γερμανίας, έναντι της ευρωπεριφέρειας.

Εν συνεχεία, καταδεικνύεται η αποτυχία των πολιτικών λιτότητας που εντείνουν την ύφεση, ενώ γίνεται σαφές πως το σχέδιο των κυρίαρχων κύκλων της ΟΝΕ, συνίσταται σε μια "προοπτική" που στην καλύτερη περίπτωση "εξασφαλίζει" χαμηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία και αύξηση του βάρους του χρέους.

Η μέλετη καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα μπορεί να έχει ελπιδοφόρα προοπτική μόνο στην περίπτωση που προβεί με δική της πρωτοβουλία σε στάση πληρωμών σε συνδυασμό με έξοδο από τη ζώνη του ευρώ.

Η λύση αυτή, δεν παρουσιάζεται ως ένας ακίνδυνος δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά ως τη μοναδική εναλλακτική επιλογή απέναντι στο βέβαιο μέλλον οικονομικής και κοινωνικής αποσύνθεσης που συνοδεύει την παραμονή στην ευρωζώνη.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται πως η εναλλακτική αυτή, συνοδεύεται με ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, αναδιανομή του εισοδήματος, μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική και αναδιάρθρωση του κράτους, -πάντα σε ένα πολιτικό πλαίσιο που θα γέρνει την πλάστιγγα του συσχετισμού δυνάμεων σε όφελος των δυνάμεων της εργασίας και εις βάρος των δυνάμεων του κεφαλαίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της συλλογικής μελέτης του RMF (στα αγγλικά) από εδώ:

http://www.researchonmoneyandfinance.org/wp-content/uploads/2011/11/Eurozone-Crisis-RMF-Report-3-Breaking-Up.pdf

ΠΗΓΗ: iskra.gr (8/11/2011)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου